Biuro Usług Rachunkowych MAR-TAX zapewnia kompleksową i rzetelną obsługę księgową oraz obsługę kadr i płac podmiotów o różnym profilu działalności po bardzo atrakcyjnych cenach.

Sprawna organizacja biura zapewnia zróżnicowaną i indywidualną obsługę Klienta z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania jego firmy, potrzeb i wymagań. Stanowi to podstawę do nawiązania ścisłej współpracy, która umożliwia Klientowi osiągnięcie sukcesu w prowadzonej przez niego działalności.

Wynagrodzenie za obsługę księgową jest każdorazowo negocjowane z zainteresowanymi firmami. Uzależnione jest od ilości dokumentów, struktury zatrudnienia, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz zakresu prac dodatkowych.

Dodatkowym gwarantem świadczonych przez biuro usług jest polisa ubezpieczeniowa OC.